Ga verder naar de inhoud

Investeer mee

Door geld te investeren in Stadsmakersfonds vergroot je niet alleen de impact van het fonds. Als coöperant geef je ook een stevige duw in de rug van projecten waar jij je als gebruiker, bewoner, buur of sympathisant bij betrokken voelt. Voor een eerlijk financieel rendement investeer je zo mee in een andere samenleving én in plekken waar je zelf graag bent.

Bovendien word je verwelkomd in een gepassioneerde community van gelijkgestemde impactinvesteerders.

Investeer

Bouw met Stadsmakersfonds aan een opwindende, toekomstgerichte, zorgzame en uitnodigende stad. Investeer mee in de ontwikkeling van bijzondere vastgoedprojecten met grote maatschappelijke stuwkracht.

Ambitie

Stadsmakersfonds is jong, maar gedreven. De drie lopende projecten tonen de ambitie om een vliegende start te maken. Ook de komende jaren willen we het kapitaal voldoende laten aangroeien om jaarlijks minstens één nieuw project aan te vatten.

Na de succesvolle lancering in 2021 willen we in 2022 het kapitaal van het fonds laten groeien tot 3.000.000 euro. Eind 2025 is de ambitie om over 7.500.000 euro tot 10.000.000 euro eigen kapitaal te beschikken en een achttal projecten in beheer of ontwikkeling.

Groei van de coöperatie

Een tachtigtal geëngageerde investeerders werden reeds coöperant van Stadsmakersfonds. Zij investeerden bedragen tussen 5.000 en 100.000 euro.

De komende jaren willen we die community uitbreiden om zo onze gezamenlijke slagkracht te vergroten. We zien dit als een groep van:


  • burgers, bedrijven en organisaties die geloven in de missie;

  • professionele beleggers op zoek naar maatschappelijke investeringen;

  • buren, gebruikers, huurders, enzovoort van de gebouwen die we herbestemmen zodat het mee hun plek wordt.


Binnen enkele jaren zou deze groep van stadsmakers enkele honderden leden moeten tellen.

De investering

Omcoöperant te worden, moet je minstens vijf aandelen aankopen. De waarde van de aandelen wordt jaarlijks bepaald op de algemene vergadering van aandeelhouders. Op de algemene vergadering van juni 2021 werd de waarde van één aandeel gewaardeerd op 1030 euro. Investeren in het fonds kan dus vanaf 5150 euro. Er wordt geen maximum aantal aandelen vastgelegd. Gemiddeld investeerde een coöperant zo’n 20.000 euro.

Je rendement

Stadsmakersfonds streeft naar een rendement van 3% per jaar op de aandelenwaarde. Na ontwikkeling van de eerste projecten, wordt het ook mogelijk een deel van dat rendement als dividend uit te keren.

Het dividend en de waarde van het aandeel worden jaarlijks bepaald op de algemene vergadering van aandeelhouders in relatie tot de waardering van het vastgoed in de portefeuille.

Het fonds is zelf een impactinvesteerder en streeft, zonder compromissen te sluiten over zijn missie, naar een hoger rendement op haar inbreng in de projectvennootschappen. Dit rendement uit de projectvennootschappen dient drie doelen:

  • een deel van de inkomsten vloeit terug naar de coöperanten;

  • een deel van de inkomsten uit de projecten wordt gebruikt voor de werking van het fonds (operationele kosten en community-activiteiten van het fonds);

  • een deel wordt gekapitaliseerd als risicobuffer of als extra investeringskapitaal om de missie van het fonds waar te maken.

Voorwaarden

Kandidaat-coöperanten kunnen gedurende het hele jaar aandelen kopen, tenzij de Raad van Bestuur daar anders over beslist. De aankoop van aandelen moet steeds goedgekeurd worden door de Raad van Bestuur en kan (retroactief) gemotiveerd geweigerd worden. Statutair worden alle nieuwe coöperanten echter automatisch toegelaten. Elke coöperant, heeft, onafhankelijk van het bedrag dat die investeert, één stem op de aandeelhoudersvergadering.

Omdat het opgehaalde kapitaal geïnvesteerd wordt in langdurige ontwikkelingstrajecten, moeten de aandelen minstens vijf jaar aangehouden worden. Uittreden kan in de eerste drie maanden na de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering. Aandelen zijn overdraagbaar tussen (nieuwe) coöperanten, maar enkel na goedkeuring door de Raad van Bestuur.

Investeer mee

Ben je overtuigd en wil je deel uitmaken van dit bijzondere fonds? Scan de QR-code of klik op de volgende link. Je wordt doorverwezen naar een veilige, digitale omgeving. Daar kan je je investering registreren en de betaling per overschrijving regelen. Zo word je automatisch opgenomen in ons digitaal aandeelhoudersregister en ben je klaar om mee stad te maken.

PR17001 HAL5 1

Meer weten?

Zoek je bepaalde info? Wil je een vraag stellen? Of heb je suggesties?