Ga verder naar de inhoud

Zo werkt het

Stadsmakersfonds werd in december 2020 opgericht en is erkend door de Nationale Raad van Coöperaties (NRC). Als je investeert, word je aandeelhouder (coöperant) van de erkende coöperatieve vennootschap ‘Miss Miyagi Fonds cv’, met als merknaam ‘Stadsmakersfonds’. Het fonds investeert op zijn beurt in diverse projecten. Investeerders worden, als aandeelhouder van Stadsmakersfonds, dus mede-eigenaar van alle projecten waarin kapitaal wordt voorzien.

In ruil voor je investering krijg je een drievoudig rendement: een correct financieel rendement, een persoonlijk en inhoudelijk rendement, én een maatschappelijk rendement.

De coöperanten

De coöperanten van Stadsmakersfonds zijn burgers, buren, partners, bedrijven en organisaties die geloven in de missie van het fonds en (lokale) projecten een duw in de rug willen geven. Als coöperant krijg je een stem in de algemene vergadering en dankzij de community-werking en de coöperatieve structuur van het fonds verwerf je inzicht én inspraak in de uitbouw van deze bijzondere impact-onderneming. Coöperanten die dat willen, krijgen een actieve rol in verschillende denktanks of als klankbord voor bepaalde projecten.


Een tachtigtal coöperanten stapten in 2021 al als pionier en believer in Stadsmakersfonds en brachten samen een startkapitaal van 1.500.000 euro bijeen.

De investeringen

Stadsmakersfonds investeert het kapitaal van de coöperanten op zijn beurt in uiteenlopende projecten. Als coöperant van het fonds investeer je zo automatisch mee in alle projecten.

De projecten op zich zijn ondergebracht in aparte projectvennootschappen waarin ook andere belangrijke partners (gebruikers, exploitanten, partnerorganisaties, …) aandeelhouder (kunnen) zijn. De projectvennootschap staat in voor de hele ontwikkeling en eventueel ook de verhuur of exploitatie. Afhankelijk van het maatschappelijk doel zal Stadsmakersfonds in elk project voor kortere tijd (ontwikkeling en verkoop) of langere tijd (ontwikkeling en verhuur/exploitatie) betrokken blijven.

Drievoudige meerwaarde

Als coöperant zorg je mee voor maatschappelijke meerwaarde en profiteer je zelf van de persoonlijk inhoudelijke en financiële meerwaarde.

Elk project tracht een eigen maatschappelijke meerwaarde te realiseren in de domeinen waar Stadsmakersfonds en de projectpartners het verschil willen maken. Zo bouwt elke coöperant mee aan een duurzame stad, buurten met meer dynamiek en een warmere samenleving.

Elk project wil voor een persoonlijke en inhoudelijke meerwaarde zorgen voor de partners, gebruikers en bewoners en óók voor de coöperanten. Zo kan je als trotse bezoeker of gepassioneerde gebruiker voordelen in natura krijgen, maar misschien is ook de inspraak, betrokkenheid en de community van gelijkgestemde coöperanten een grote persoonlijke meerwaarde voor jou.
Elk project zorgt voor een financiële meerwaarde die in de vorm van dividenden, intresten op leningen of eventuele meerwaarde bij verkoop van participaties terugvloeit naar Stadsmakersfonds. Dit rendement wordt vertaald in een meerwaarde op de aandelen van elke coöperant en eventueel een dividend. Er wordt gestreefd naar een jaarlijks rendement van 3% op het geïnvesteerd kapitaal.

De organisatie

De algemene vergadering van Stadsmakersfonds duidde in juni 2021 een Raad van Bestuur aan. Die bestaat enerzijds uit de drie bestuurders van Miss Miyagi als oprichters van Stadsmakersfonds en vier bestuurders uit de groep van coöperanten. Elk van de bestuurders heeft een specifieke expertise en zorgt dat de raad van bestuur de slagkracht heeft om de missie en strategie te bewaken en de ambities mee waar te maken.

Een vierkoppig dagelijks bestuur staat in voor de fondsenwerving, de administratieve en financiële opvolging, de projectopvolging en de vertegenwoordiging in de diverse projectvennootschappen.

Daarnaast heeft Stadsmakersfonds met Miss Miyagi een sterke partner aan zijn zijde. Miss Miyagi staat als projectbegeleider in voor de ontwikkeling van de verschillende projecten, van conceptvorming tot en met opstart en uitrol van de exploitatie.

Informatienota

Door de inhoudelijke missie en activiteiten van het stadsmakersfonds wordt het beschouwd als een niet AICB gekwalificeerd fonds. Hierdoor kan het stadsmakerfonds tot maximaal EUR 5.000.000 per jaar ophalen bij coöperanten. Het stadsmakersfonds heeft hiervoor een informatienota opgemaakt die alle ambities en mogelijke risico's samenvat. Deze informatienota wordt jaarlijks geupdated en is ook gepubliceerd op de website van de FSMA. De FSMA (Financial Service and Markets Authority) houdt, naast de Belgische Nationale bank, toezicht op de Belgische financiële sector.

De informatienota die hoort bij deze erkenning, vind je terug op de website van de FSMA:

Klik hier voor het informatienota;

Whats App Image 2022 06 05 at 3 42 14 PM

Meer weten?

Zoek je bepaalde info? Wil je een vraag stellen? Of heb je suggesties? Kom naar een van onze infomomenten of contacteer ons voor een gesprek.