Ga verder naar de inhoud

Miss Miyagi & Stadsmakersfonds

Miss Miyagi specialiseert zich al langer in de ontwikkeling van exemplarische vastgoedprojecten met een positieve maatschappelijk impact. Miss Miyagi doet dit steeds als dienstverlener, niet als investeerder. In die projecten botst Miss Miyagi echter regelmatig op financiële uitdagingen. Van daaruit kent het Stadsmakersfonds haar ontstaan.

Stadsmakersfonds werd in 2020 als zusterorganisatie van Miss Miyagi opgericht om de missie van Miss Miyagi bijkomende slagkracht te geven. Miss Miyagi is (en blijft) een dienstverlener. De bewuste keuze om een scheiding te maken tussen een dienstenmodel en een investeringsmodel, gaat terug tot de theorieën van Thomas Piketty.

Stadsmakersfonds werd opgericht als vehikel om wél in projecten te participeren. Miss Miyagi is een dienstverlener die (minstens) in de opstartfase van die projecten:

  • in de opstartfase de operationele organisatie van het Stadsmakersfonds ondersteunt - denk daarbij bijvoorbeeld aan communicatie en administratie.

  • de projectcoördinatie van de projectvennootschappen op zich neemt.

Daarbij moet Miss Miyagi steeds aantoonbaar de juiste partij zijn om projecten te coördineren tegen een aantoonbare marktconforme prijs. De controle hiervan ligt bij de raad van bestuur en de coöperanten.

Stadsmakersfonds kan participeren in projecten die niet gecoördineerd worden door Miss Miyagi en zal er meer autonomie opgebouwd worden in de operationele werking van het fonds. Omgekeerd kan Miss Miyagi voor haar projecten ook andere financiering zoeken. Het is dus niet zo dat Miss Miyagi als dienstverlener en Stadsmakersfonds tot elkaar veroordeeld zijn.

De zusterdynamiek heeft echter zeer concrete voordelen: zo zijn de overheadkosten in de opstartfase van het fonds beperkt kunnen blijven en is er een complementariteit in bijdrage aan de projecten. Waar Stadsmakersfonds de projecten financiert en partnerschappen doet groeien, zet Miss Miyagi haar netwerk, expertise, creativiteit en passie in om de projecten tot hun volle potentieel te laten komen.


Wilt u weten waar Miss Miyagi mee bezig is? Via onderstaande knop wordt u doorverwezen naar de website van Miss Miyagi.