Ga verder naar de inhoud

Hal5 voorbeeldproject in New European Bauhaus Compass

New European Bauhaus - maandag, 30 januari 2023

Behoorlijk fier op de vermelding en de quasi perfecte score die Hal5 krijgt in het kompas dat het New European Bauhaus onlangs lanceerde.

New European Bauhaus is een creatief en interdisciplinair initiatief dat de Europese Green Deal verbindt met ons dagelijks leven en de ruimtes waarin dat plaatsvindt. Het brengt burgers, experts, bedrijven en organisaties samen om een duurzamere vorm van (samen)leven in Europa en daarbuiten opnieuw vorm te geven. Drie - onlosmakelijk verbonden - waarden staan daarbij centraal: schoonheid, duurzaamheid en inclusie.

New European Bauhaus is (onder andere) een subsidievehikel voor nieuwe projecten. Aanvragen worden getoetst aan een inhoudelijk kompas waarbij de drie waarden (schoonheid, duurzaamheid en inclusie) centraal staan. Hal5 wordt aangehaald als voorbeeldproject en haalt daarbij een perfecte score - en da's best bijzonder voor een project dat geïnitieerd (en grotendeels gefinancierd) werd door de buurt.

Het kompas van New European Bauhaus is interessant leesvoer dat een glimps prijsgeeft van hoe we op een andere, duurzamere manier met vastgoedprojecten kunnen omgaan.