Ga verder naar de inhoud

AG Vespa zette in augustus 2020 de voormalige Brouwerij De Ridder in Deurne te koop. Het is een indrukwekkend erfgoed van zo’n 4800m² gelegen achter de Turnhoutsebaan en ingesloten door de typische kleinschalige steegjes van Deurne Dorp.

Het bod en projectvoorstel van centrum voor geestelijke gezondsheidszorg Andante, de naastliggende school (‘t Speelscholeke) en het Stadsmakersfonds werd als winnend bod weerhouden en in april 2021 werd de site aangekocht.

CGG Andante zal op de site zijn diensten centraliseren en onder de vlag van projectvennootschap BV De Ridders zal het fonds een gemengd project ontwikkelen met minstens 2000m² ruimte voor socio-culturele functies, ambachten en gemeenschapsfuncties enerzijds en mogelijk een tiental woningen. Het is de ambitie om zoveel mogelijk (lokale) organisaties en ondernemers mee te betrekken en met hen een duurzaam beheersmodel op te zetten.

Het project geeft een waardevolle erfgoedsite een nieuwe dynamiek met een grote meerwaarde voor buurt en stad.
Het kan een voorbeeld zijn van hoe voormalig overheidspatrimonium een duurzame maatschappelijke herbestemming kan krijgen.