Ga verder naar de inhoud

De Boomgaard Kessel-Lo

Plaats maken voor een zorgzame buurt

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) ging in 2021 op zoek naar een organisatie die een collectief woonproject met sociaal oogmerk wilde realiseren op het terrein van de voormalige basisschool De Boomgaard in Kessel-Lo. Livez, Leuvens Initiatief Voor Eerlijke Zorg, kwam als beste kandidaat uit de oproep. Livez is een coalitie van vier Leuvense zorgorganisaties (De Wissel, Woonzorgnet Dijleland, Oostrem en Zorg Leuven) en Stadsmakersfonds.

Livez kreeg een erfpacht toegewezen van 99 jaar voor de terreinen De Boomgaard in Kessel-Lo. We zullen hier een innovatief en buurtgericht woonzorgproject realiseren. Inclusieve woningen creëren en het zorgbestendiger maken van deze woonbuurt zijn de fundamenten van het project de Boomgaard.

Livez staat klaar met expertise rond residentiële zorg en biedt zich aan als een betrouwbare partner van de buurt. De bouw van zorgkamers, duo-woningen, gezinswoningen en studio’s zijn een eerste stap.


Lees hieronder verder!

Livez brengt in dit kwalitatief hoogstaand voorstel op alle vlakken, zonder aan realiteitszin in te boeten haar vastgoedexpertise aan boord, en faciliteert dat bewoners en buurtbewoners op termijn mee kunnen instappen in De Boomgaard.
jury AGSL

Huidige toestand

Onderstaande foto's werden gemaakt door Helena Van Looveren en geven een idee van de huidige toestand van de site. Verderop deze pagina vind je enkele beelden die hinten naar de toekomst.

Centrale thema's van dit project

ZORGEN

Als inclusief woonproject mikt De Boomgaard op een gemengde bewonersgroep waarin mensen met diverse en gemengde zorgprofielen (ouderen met zorgbehoefte, kwetsbare jongvolwassenen, mensen met fysieke beperking,...) samenwonen met niet-zorgbehoevenden en buurtbewoners vanuit het geloof dat zij elkaar iets waardevols te bieden hebben.

ONTMOETEN

Een hecht sociaal weefsel is één van de fundamenten van dit project. Nadat in een eerste fase initiatiefnemers een katalysator van een zorgzame buurt bouwen, neemt het sociaal weefsel stap voor stap deze rol over.

INCLUSIVITEIT

We zetten de expertise van de zorgpartners in om mensen met een ondersteuningsbehoefte te integreren in de samenleving en, nog belangrijker, om de samenleving voor te bereiden zodat ze verschillende doelgroepen kunnen insluiten in de maatschappij.

NATUUR

De boomgaard wordt terug in ere hersteld, misschien zelfs aangevuld met een kleinschalig ecologisch tuinbouw- en moestuinproject.

BUURTGEVOEL

Er wordt een huiselijke, laagdrempelige ontmoetingsplek geïntegreerd en gekoppeld aan de wooncluster aan de Wilselsesteenweg. Deze ruimte kan worden opengesteld voor een breder publiek bij buurtactiviteiten maar is ook de plek waar bewoners die geen voltijdse zorgondersteuning hebben terecht kunnen wanneer zij daar nood aan hebben.

Waarom een Stadsmakersfondsproject?

De Boomgaard is een project op maat van Stadsmakerfonds omdat ...
 • het een verlaten schoolsite opnieuw relevant kan maken voor de buurt;

 • het op een inspirerende manier buurtgerichte zorg vertaalt in een volledig herdacht woonzorgconcept;

 • het een pilootproject is dat ook in conceptfase reeds zeer veel aandacht en aanzien heeft;

 • het kansen biedt aan innovatieve actoren in het Leuvens zorglandschap en een resultaat is van een doorgedreven samenwerking en vertrouwen tussen deze partners,

 • het een residentiële buurt samenbrengt en verbindt, met een bijzondere aandacht voor welzijn en (positieve) gezondheid, en gemeenschapsvorming;

 • zorgvragers en zorgverleners mee worden betrokken in de ontwikkeling en de exploitatie.

 • het een voorbeeldproject kan worden qua architectuur, aanpasbaar en toekomstgericht bouwen en innovatieve technieken.

 • het Stadsmakersfonds uitdaagt om vanuit een minderheidspositie maximaal bij te dragen aan het vastgoedkundig doorvertalen van torenhoge & schitterende inhoudelijke ambities.

Over het perceel

De site heeft een strategische ligging binnen de wijk als schakel tussen het binnengebied aan de Genadeweg en de ontsluiting aan de Wilselsesteenweg.

De breedte (ca. 27m) en diepte van het perceel (ca. 110m) bieden kansen om in eerste instantie twee woonclusters in lijn met de bestaande huizen te ontwikkelen. Daarbij kan het middenstuk voor collectief gebruik ontwikkeld worden, waarbij de kwalitatieve groene ruimte van de bestaande boomgaard centraal staat.

Over de partners

Stadsmakersfonds realiseert De Boomgaard in samenwerking met vier lokale zorgpartners:

 • Woonzorgnet Dijleland groepeert vier woonzorgcentra waaronder De Wingerd, gericht op het ondersteunen van ouderen, personen met dementie en hun netwerk.
 • Oostrem vzw biedt kleinschalige woonoplossingen aan mensen die leven met een beperking.
 • De Wissel vzw Bouwt aan een warme samenleving, met focus op jongeren en jonge gezinnen
 • Zorg Leuven is actief in thuiszorg, residentiële ouderenzorg en buurtzorg

Deze vijf initiatiefnemers richtten samen Livez CV so op. Livez staat voor Leuvens Initiatief voor Eerlijke Zorg, en is een coöperatieve met sociaal oogmerk. Miss Miyagi ondersteunt Livez in de verwezenlijking van dit project.

Livez vindt dat een zorg -en ondersteuningsbehoefte niet mag leiden tot institutionalisering en het verlies van integratie en participatie in de maatschappij. De fundamenten van Livez zijn het creëren van inclusieve woningen en klassieke woonbuurten zorgbestendiger maken.

Opdrachtgevers

Livez CV so

Gedelegeerd bouwheer / Projectcoördinator

Miss Miyagi

Ontwerpers

B-ILD Architects

Studiebureau technieken

Stir

Studiebureau stabiliteit

BAS

Blik op de toekomst

Onderstaande beelden geven een idee waar we met de plek naartoe willen. De renders, snedes en gevels werden opgemaakt door B-ILD.

Alle beelden op deze pagina zijn opgenomen ter informatieven titel, maar kunnen en zullen nog verder worden uitgewerkt met oog op het bekomen van een uitvoerbare omgevingsvergunning en verdere verfijning i.f.v. uitvoering.

Hospiscore

De Boomgaard zal als eerste afgetoetst worden met het nieuwe concept van de Hospiscore.

De hospiscore wordt door Livez ontwikkeld in het kader van het project, en drukt de mate uit waarin een buurt een bepaalde ondersteuning of zorg kan absorberen. Buurten met een hoge hospiscore kunnen diverse en zware gezondheidsproblematieken het hoofd bieden en verzekeren daardoor een hoge wooncontinuïteit in hun buurt.

Tijdlijn

2022

Onderhandse erfpachtovereenkomst (mei)

2024

Indiening omgevingsvergunning (begin van het jaar)

Bouwfase (vanaf einde van het jaar)

2025

Bouwfase

2026

Exploitatie (vanaf begin 2026)

Groei van het project tussen juni 2022 en juni 2023

Ontwerp en bouw: naar indiening omgevingsvergunning

Eind 2022 startten we de procedure om een ontwerpteam voor De Boomgaard te selecteren. 16 kwalitatieve teams stelden zich kandidaat voor deze opdracht. 4 teams werkten een ontwerp uit en stelden dit voor aan een jury waarin alle projectpartners zetelden - alsook Miss Miyagi en enkele externe deskundigen.

Uit dit proces kwam B-ILD - in samenwerking met BAS, STir, EA+ en Buitenruimte - als beste team naar voren. Ze startten in maart aan hun opdracht. Het team heeft een kwalitatief maar generiek model ontworpen dat doorgezet kan worden, en tegelijk zeer doordacht en onderbouwd in zijn context geplaatst is. Door de gebouwen vrijstaand op te stellen, reikt het landschap van De Boomgaard tot aan de straatzijde. Het gebouw wordt zo aan beide zijden omarmd door groen en werkt uitnodigend naar de buurt.


Partners en draagvlak

Achter De Boomgaard zit een volwaardig partnerschap, dat stabiel zal blijven tot afronding van de bouwfase. Rond dit partnerschap wordt een beweging opgebouwd op twee sporen.

Enerzijds werd een academische raad opgericht, die Livez zal omkaderen bij de uitwerking van het project, en bij de ontwikkeling van de Hospiscore.

Anderzijds is er ook erg veel politieke aandacht voor het project. Frank Vanden Broucke bezocht het project en gaf z’n inzichten mee. Hilde Crevits werd ook al ten volle betrokken. En op lokaal niveau zijn Mohamed Ridouani, Bieke Verlinden en Lies Corneillie intensief betrokken.

Meer De Boomgaard

De Boomgaard kwam de voorbije tijd ook wel eens in de media. Het Nieuwsblad schreef in februari 2023 over het bezoek van minister Frank Vandenbroucke. In de zomer van 2022 berichtten ROBtv en Het Laatste Nieuws over onze plannen. Lees de artikels via onderstaande knoppen

Heb je concrete vragen over dit project? Zie je mogelijkheden om inhoudelijk, financieel of infrastructureel bij te dragen? Wil je op een andere manier betrokken worden?

Stuur dan een mail via onderstaande knop en we komen zo snel mogelijk bij je terug.