Ga verder naar de inhoud

De Boomgaard Kessel-Lo

Bouwen aan een zorgzame buurt

In het kort

 • 1.500 m² aan ruimte voor buurtgerichte zorg, natuur en ontmoeting samen met Livez co
 • financiering nodig voor de bouwfase - ontwerpteam gebouw B-ILD Architecten
 • vergunningsaanvraag ingediend in december 2023, oplevering voorzien eind 2025

Investeer mee in deze zorgzame plek

Met De Boomgaard creëren we een innovatief woonzorgproject: centraal in de buurt, mee aangestuurd door de buurt. Mensen met heel diverse zorgvragen uit de directe omgeving kunnen hier terecht. We geven zorg opnieuw een plaats midden in de samenleving. Het zou veel betekenen, mocht jij mee je schouders zetten onder dit unieke project.

Wat is De Boomgaard?

De Boomgaard wordt gerealiseerd door Livez, een coöperatie met sociaal oogmerk. Livez is een coalitie van vier Leuvense zorgorganisaties (De Wissel, Woonzorgnet Dijleland, Oostrem en Zorg Leuven) en Stadsmakersfonds. Het project komt tot stand op de terreinen van de voormalige basisschool De Boomgaard in Kessel-Lo. Deze gronden worden door AG Stadsontwikkeling Leuven voor 99 jaar in erfpacht gegeven aan Livez. Twee nieuwbouwvolumes combineren een ontmoetingsplek, modulaire zorgkamers, duo-woningen, gezinswoningen en studio’s in een groene omgeving.

Lees hieronder verder!

Livez brengt in dit kwalitatief hoogstaand voorstel op alle vlakken, zonder aan realiteitszin in te boeten haar vastgoedexpertise aan boord, en faciliteert dat bewoners en buurtbewoners op termijn mee kunnen instappen in De Boomgaard.
jury AGSL

Blik op de toekomst

Onderstaande beelden geven een idee waar we met de plek naartoe willen. De renders, snedes en gevels werden opgemaakt door B-ILD.

Alle beelden op deze pagina zijn opgenomen ter informatieven titel, maar kunnen en zullen nog verder worden uitgewerkt met oog op het bekomen van een uitvoerbare omgevingsvergunning en verdere verfijning i.f.v. uitvoering.

Aandeelhouders maken mee het verschil

Net zoals bij elk Stadsmakersfondsproject staan ook bij De Boomgaard onze coöperanten aan de basis: geëngageerde buurtbewoners, duurzame ondernemers en fans van maatschappelijk vastgoed die via Stadsmakersfonds mee investeren in de ontwikkeling van deze unieke plek.

Momenteel is de stedenbouwkundige vergunning ingediend, en staan we voor de uitdaging om de bouw te realiseren. Als we nog 25.000 euro ophalen bij mensen zoals jij, dan kunnen we de werf opstarten en van De Boomgaard een echte, impactvolle buurtplek maken.

Coöperant worden bij Stadsmakersfonds kan door minstens 5 aandelen te kopen. De waarde van één aandeel ligt op dit moment op 1.075 euro. Instappen kan op elk moment.

Wat levert zo’n investering op?

Door aandelen te kopen en coöperant te worden maak je de unieke transformatie van De Boomgaard mee mogelijk. In ruil krijg je een meervoudig rendement:

 • Je schrijft mee aan een bijzonder verhaal dat het mogelijk maakt voor mensen om in hun eigen buurt te blijven wonen ondanks een zorgnood

 • Je krijgt een correct financieel rendement van 3%, maar nog belangrijker is het maatschappelijk rendement dat je helpt creëren. Jouw bijdrage maakt het mogelijk om deze nieuwe, zorgzame plek in Leuven te realiseren.

 • Je komt terecht in een gepassioneerde community die alternatieve stadsontwikkeling in beweging brengt. Je krijgt inzicht in de totstandkoming van De Boomgaard en gelijkaardige projecten. En je vergroot je eigen netwerk via contacten met mede-coöperanten.

Word deel van De Boomgaard

Wil je mee investeren? Of heb je een vraag? Laat je e-mailadres achter via ons contactformulier en we nemen snel contact met je op.

Centrale thema's van dit project

INTEGREREN

We zetten de expertise van de zorgpartners in om de wooncontinuïteit van mensen met een ondersteuningsbehoefte te verbeteren en om de samenleving voor te bereiden zodat ze verschillende doelgroepen kunnen insluiten in de maatschappij.

INCLUSIVITEIT

We mikken met dit inclusief woonproject op een gemengde bewonersgroep waarin mensen met diverse zorgprofielen (ouderen met zorgbehoefte, kwetsbare jongvolwassenen, mensen met fysieke beperking,...) samenwonen met niet-zorgbehoevenden en buurtbewoners vanuit het geloof dat zij elkaar iets waardevols te bieden hebben.

ONTMOETEN

Naast het woongebouw, komt er ook een huiselijke, laagdrempelige ontmoetingsplek. Die is opengesteld voor buurtactiviteiten maar is ook de plek waar bewoners die geen voltijdse zorgondersteuning hebben terecht kunnen.

BUURTGEVOEL

Een hecht sociaal weefsel is een fundament en doel van dit project. In een eerste fase bouwen de initiatiefnemers de plek als katalysator van een zorgzame buurt, in de hoop en veronderstelling dat het sociaal weefsel stap voor stap deze rol overneemt.

GROEN

De boomgaard wordt terug in ere hersteld en misschien zelfs aangevuld met een kleinschalig ecologisch tuinbouw- en moestuinproject.

Huidige toestand

Onderstaande foto's werden gemaakt door Helena Van Looveren en geven een idee van de huidige toestand van de site.

Meer weten?

Wat zijn de laatste ontwikkelingen in het project? Open Sluit

Tijdens de procedure om een ontwerpteam voor De Boomgaard te selecteren stelden eind 2022 16 kwalitatieve teams zich kandidaat, waarvan er vier een ontwerp uitwerkten. Een jury met alle partners, Miss Miyagi en externe deskundigen koos uiteindelijk voor B-ILD - in samenwerking met BAS, STir, EA+ en Buitenruimte - als ontwerpteam. Het voorgestelde ontwerp is flexibel en laat verschillende ruimtelijke configuraties toe - helemaal in lijn van de heel verschillende zorgvragen die hier zullen passeren. Hét centrale concept hierin: veranderingsgericht (ver)bouwen

Dit ontwerp werd in samenspraak met overheden verfijnd tot een kwalitatief geheel. De omgevingsvergunning werd in december 2023 ingediend, volledig conform het tijdsschema in de erfpachtovereenkomst met AG Stadsontwikkeling Leuven. Intussen loopt intensief de dialoog omtrent subsidies voor dit innoverende project.

Een academische raad omkadert Livez bij de uitwerking van het project en bij de ontwikkeling van de Hospiscore. Die score kwantificeert in hoeverre een buurt een bepaalde ondersteuning of zorg kan absorberen. Buurten met een hoge Hospiscore kunnen diverse en zware gezondheidsproblematieken het hoofd bieden en verzekeren daardoor een hoge wooncontinuïteit in hun buurt. Voor de ontwikkeling van de Hospiscore werd een subsidie bekomen bij de provincie Vlaams-Brabant. 

Het project genereerde grote politieke aandacht en enthousiasme. Frank Vanden Broucke bezocht het project en gaf z’n inzichten mee. Hilde Crevits werd ook al ten volle betrokken. En op lokaal niveau zijn Mohamed Ridouani, Bieke Verlinden en Lies Corneillie intensief betrokken.

Waarom is De Boomgaard een project op maat van Stadsmakerfonds? Omdat ... Open Sluit

 • Het een verlaten schoolsite opnieuw relevant kan maken voor de buurt;

 • Het op een inspirerende manier buurtgerichte zorg vertaalt in een volledig herdacht woonzorgconcept;

 • Het een pilootproject is dat ook in conceptfase reeds zeer veel in beweging brengt in de sector;

 • Het kansen biedt aan innovatieve actoren in het Leuvens zorglandschap en een resultaat is van een doorgedreven samenwerking en vertrouwen tussen deze partners,

 • Het een residentiële buurt samenbrengt en verbindt, met een bijzondere aandacht voor welzijn en (positieve) gezondheid, en gemeenschapsvorming;

 • Zorgvragers en zorgverleners mee worden betrokken in de ontwikkeling en de exploitatie.

 • Het een voorbeeldproject kan worden qua architectuur, aanpasbaar en toekomstgericht bouwen en innovatieve technieken.

 • Het Stadsmakersfonds uitdaagt om vanuit een minderheidspositie maximaal bij te dragen aan het vastgoedkundig doorvertalen van torenhoge & schitterende inhoudelijke ambities.

Wie zijn de partners? Open Sluit

Stadsmakersfonds realiseert De Boomgaard in samenwerking met vier lokale zorgpartners:

 • Woonzorgnet Dijleland groepeert vier woonzorgcentra waaronder De Wingerd, gericht op het ondersteunen van ouderen, personen met dementie en hun netwerk.

 • Oostrem vzw biedt kleinschalige woonoplossingen aan mensen die leven met een beperking.

 • De Wissel vzw Bouwt aan een warme samenleving, met focus op jongeren en jonge gezinnen

 • Zorg Leuven is actief in thuiszorg, residentiële ouderenzorg en buurtzorg

Deze vijf initiatiefnemers richtten samen Livez CV so op. Livez staat voor Leuvens Initiatief voor Eerlijke Zorg, en is een coöperatieve met sociaal oogmerk. Miss Miyagi ondersteunt Livez in de verwezenlijking van dit project.

Livez vindt dat een zorg -en ondersteuningsbehoefte niet mag leiden tot institutionalisering en het verlies van integratie en participatie in de maatschappij. De fundamenten van Livez zijn het creëren van inclusieve woningen en klassieke woonbuurten zorgbestendiger maken.

Partners bouw

Opdrachtgever

Livez cv so

Gedelegeerd bouwheer / Projectcoördinator

Miss Miyagi

Ontwerpers

B-ILD Architects

Studiebureau technieken

Stir

Studiebureau stabiliteit

BAS

Nóg meer weten? Open Sluit

De Boomgaard kwam de voorbije tijd wel eens in de media. Het Nieuwsblad schreef in februari 2023 over het bezoek van minister Frank Vandenbroucke. In de zomer van 2022 berichtten ROBtv en Het Laatste Nieuws over onze plannen. Lees de artikels via onderstaande links.

— check de website van Livez / De Boomgaard

— De Boomgaard in de media: artikel Het Nieuwsblad, reportage ROBtvartikel Het Laatste Nieuws.

Heb je concrete vragen over dit project? Zie je mogelijkheden om inhoudelijk, financieel of infrastructureel bij te dragen? Wil je op een andere manier betrokken worden?

Stuur dan een mail via onderstaande knop en we komen zo snel mogelijk bij je terug.