Ga verder naar de inhoud

Stadsmakersfonds Speakers' Corner - februari 2024

donderdag, 29 februari 2024

In 2022 lag de focus voornamelijk op fondsenwerving en het consolideren van de werking van het fonds. 2023 was dan weer een jaar met de nadruk op de projecten zelf, en wel om twee grote redenen.

Ten eerste: Brouwerij De Ridder en Impact Factory naderden hun eerste grote mijlpaal: het bekomen van een omgevingsvergunning. Rond de jaarwisseling 2023-2024 vielen beide vergunningen in de bus - alsof het kerstcadeaus waren. Na het bekomen van zo’n vergunning moet het snel gaan: aanzienlijke engagementen en grote financiële inspanningen gelinkt aan de bouwfase loeren immers om de hoek. Om hiervoor de nodige bankfinanciering te kunnen bekomen en - vooral - om nieuwe partners aan te trekken (toch dé kern van het Stadsmakersfonds-model) moet een solide financieel plan voorliggen. Een cascade aan doordachte inspanningen dus. Ook belangrijk: hoewel die stappen volgens een vrij klassiek patroon verlopen en niet zo gek veel verschillen met andere projectontwikkelingen, maken we er met Stadsmakersfonds een punt van om in elk van deze stappen ons model met meervoudige meerwaarde (maatschappelijk, persoonlijk en financieel) door te vertalen.

Ten tweede: de economische realiteit is er één met sterk gestegen bouwkosten en gestegen rentevoeten - een andere conjunctuur dan degene waarin Stadsmakersfonds opgericht werd. Tel daarbij nog de sporadische tegenvaller (een project dat bijkomende stabiliteitsingrepen nodig heeft, bijvoorbeeld) en dan is er maar één weg vooruit: die van de focus. Zowel in de projectregie van Miss Miyagi als in het bestuur van het fonds legden we die focus aan de dag. In het voorjaar van 2023 kwamen we met het bestuur samen om een scherpe prioriteitenlijst vast te leggen van de te volgen stappen in de verschillende projecten. Daarnaast organiseerden we een werksessie met onze coöperanten over de cijfers en stelden we dit thema centraal op de jaarlijkse Algemene Vergadering, met een uitgebreide toelichting. Het doel? Alle neuzen in dezelfde richting. De leuze? Stap voor stap.

Verder groeide in 2023 het kapitaal van Stadsmakersfonds gestaag aan - goed nieuws in rechte lijn naar de bouwfase. Dankzij nieuwe coöperanten die in 2023 instapten, kwam er ongeveer € 1.400.000 aan middelen bij. Deze eerste weken van 2024 nog eens € 320.000, waardoor de kaap van € 4.000.000 aan verzameld kapitaal in de buurt komt. Stadsmakersfonds telt nu 150 coöperanten, ongeveer de helft van de totale grootte die we hopen te bereiken in 2026. Tussen de nieuwe coöperanten zitten heel wat contacten uit het netwerk van onze pionier-coöperanten die er al een tijd bij zijn, en opnieuw ook enkele grotere impactinvesteerders.

Officieel staan er op dit moment vier projecten op de teller, maar nummer vijf én zes zijn in zicht. Dat viel ook op in 2023: Stadsmakersfonds wordt steeds bekender en dus ook meer benaderd wat betreft nieuwe projecten. We trekken er regelmatig op uit om nieuwe potentiële projecten te verkennen en weten informeel al welke we aan de portefeuille zouden kunnen toevoegen.

Door deze twee nieuwe projecten zullen de komende maanden opnieuw in het teken staan van fondsenwerving en communicatie die beiden een versnelling hoger schakelen. Op die manier werken we toe naar de jaarlijkse Algemene Vergadering, waarop we onze coöperanten opnieuw zullen ontmoeten!

Lees meer over de lopende Stadsmakersfondsprojecten

Brouwerij De Ridder

Er werd een omgevingsvergunning bekomen. Wat een mijlpaal! Alle hens aan dek nu voor de opstart van de bouwfase

Impact Factory

Ook hier mochten we dezelfde schitterende mijlpaal vieren: een goedgekeurde omgevingsvergunning. Intussen focussen we op matchmaking, het bekomen van subsidies, de voorbereiding van de exploitatie, ... in aanloop naar de ingebruikname van dit gebouwencomplex.

De Boomgaard

De Boomgaard blijft zich in het hart van de broodnodige transitie in zorg en buurten nestelen. De vergunning werd ingediend en het innoverende project werd tijdens een tweedaagse netjes op de rails (wordt dit een rollercoaster?) gezet.

La Confluence

De herbestemming van de voormalige leerlooierij is een project met torenhoge ambities. Gelukkig kunnen we het doordacht en rustig aanpakken. We zetten de expeditie richting die schitterende horizon gestaag verder.